Home

Ekonomi program universitet

Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning. Du läser kurser som ingår i klassiska ekonomutbildningar tillsammans med våra programspecifika kurser där du får öva på att praktiskt tillämpa dina kunskaper i företags- och nationalekonomi Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd) Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen I Ekonomi utbildningen (Bachelor of Business) kan du välja de flesta inriktningarna inom ekonomi, marketing, management, property, economics, finans och... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Brisbane. Flera starter (2) Klassrum. San Francisco State University, Blueberry College & Universitet Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring med fokus på hållbarhet. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang Utöver företagsekonomi och nationalekonomi läser du även statistik och handelsrätt - viktiga ämnen som varje ekonom måste ha med sig i bagaget. Under programmets gång, och speciellt under de tre inledande terminerna, kommer du arbeta mycket i grupp, och du kommer att möta alla möjliga typer av examinationsformer

Ekonomprogrammet kan läsas på campus i Gävle eller on-line på distans. On-line programmet förmedlas via internet och lärplattformen Canvas. Det innebär att du kan läsa hemifrån eller vid ett lokalt Lärcentrum. I programbeskrivningen kan du läsa mer om utbildningen och om att läsa ekonomprogrammet på distans Ekonomi. Välj ett delområde. Alla utbildningar inom Ekonomi. Administration och förvaltning. Civilekonom. Ekonomisk historia. Entreprenörskap. Finansiell ekonomi. Företagsekonomi Våra professionsutbildningar tillhör landets bästa och vi har ett brett utbud av program. Våra forskare är dina lärare och de senaste forskningsrönen blir en del av din utbildning

Alla program: Här presenteras samtliga program. Program på grundnivå Program på avancerad nivå; Högskoleförberedande; Våra intresseområden för program: Ekonomi och juridik; Hälsa, vård och socialt arbete; Ingenjörsvetenskap; IT; Lärarutbildning; Musik, dans och kultur; Naturvetenskap; Samhällsvetenskap och humanior På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare De läser program eller kurser på grundnivå, avancerad nivå eller forskarutbildning. De flesta studerar inom området ekonomi och rättsvetenskap. Förutom akademisk spets, internationell kompetens och nära kontakter med arbetslivet, ger vi dig möjligheten att utveckla praktisk färdighet inför din kommande karriär Programmet innehåller kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Du läser huvudområdena företagsekonomi och nationalekonomi varvat med praktiska inslag och kompletterande ämnen under hela studietiden. Val av inriktning gör du under termin fyra Om du studerar ett ekonomi inriktat program på universitet i... Fristående kurser (grundnivå) Kuala Lumpur. Flera starter (2) Klassrum. Santa Monica College. Ekonomi. På Santa Monica College kan du läsa fristående kurser eller hela program inom Business. Skolan har en mängd olika inriktningar..

Linköpings universitet ingår i samarbetet, som har varit i gång ett år. Han mäter muskelmassa med neuralt nätverk Alexander Karlsson har tilldelats Christer Giléns stipendium 2020 för en masteruppsats där han med hjälp av ett neuralt nätverk förbättrat en metod för att mäta muskelmassa Behovet av personer med kompetens inom både IT och ekonomi är stort och fortsätter växa. Utbildningsprogrammet IT och ekonomi är ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram som kombinerar dessa båda ämnen med ett fokus att generera kunskaper, färdigheter och en förståelse för samspelet mellan IT och ekonomi i organisationer Ekonomprogrammet leder till ekonomie magisterexamen med internationell inriktning med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik med ekonometrisk inriktning som huvudämne

Civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi är en ingenjörsutbildning inom teknik och management som ger en eftertraktad kompetens i affärs- och verksamhetsutveckling Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. I examensbeviset anges också huvudområdet (Major) i anslutning till.

Distansutbildningar inom ekonomi på högskola och universitet Komvuxutbildningar är väldigt flexibla, så om du hittar en kurs eller program som intresserar dig finns säkerligen möjligheten till att läsa den på distans. Lycka till med dina studier! Nyhetsbrev Till programmen antas årligen ungefär 150 studenter och att genomföra programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Mer information om programmet kan du läsa här. Masterprogram i redovisning och finansiering, 120 h Utbildningarna ges i Kalmar, i Växjö och på distans. De flesta programmen är tre år och ger en kandidatexamen. Om du vill fördjupa dina kunskaper finns det flera magister- eller masterprogram inom Ekonomi, ledarskap och marknadsföring. För oss är det viktigt att du som student ska få möjlighet att plugga utomlands Som ekonom kan du arbeta inom alla kategorier av organisationer, till exempel banker, Om programmet. Ekonomprogrammet vid Högskolan i Skövde kan vara språngbrädan mot ditt drömjobb. Det finns många utländska universitet att välja mellan Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en specialisering. Du kan göra praktik under studietiden och åka på utbytesstudier. Det ger dig goda erfarenheter när du sedan ska börja jobba

R/V Skagerak , Göteborgs universitet

Ekonomie kandidatprogram Göteborgs universite

Programmet ger dig baskunskaper i ekonomisk historia och nationalekonomi, i kombination med kurser i hållbarhet, entreprenörskap, demografi och utvecklingsekonomi. Under utbildningen utvecklar du kunskap, teori och metod för att förstå och förklara långsiktig samhällsförändring, och efter dina studier kan du bland annat jobba med omvärldsanalys och utvärdering inom en mängd olika. Dessutom har Malmö universitet, Chalmers och KTH utbildningsprogram där ekonomi eller industriell ekonomi kan vara huvudämne. Här listar vi de lärosäten som erbjuder ekonom- och civilekonomprogram så att du kan besöka deras hemsidor för vidare läsning Civilekonomprogrammet är en fyraårig utbildning och leder till en yrkesexamen. Grundläggande kunskaper inom ekonomi får du genom basblockets två år, som ämnas åt analys, kritisk granskning och att självständigt lösa problem

Ekonomiprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som förbereder dig för i princip alla samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar t.ex. ekonomutbildning Programmet genomsyras av tre perspektiv som löper igenom alla de ingående kurserna: ekonomi, historia och makt. Masterprogrammet i global politisk ekonomi förbereder studenten inför en framtida akademisk karriär och yrkesverksamhet med kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet, inom olika intresseorganisationer och internationella organisationer Start earning your degree at Strayer University, you're ready! Get info today

Ekonomi, Universitets- & högskoleutbildning. Sök. Visa alla filter. Välj kategori Välj utbildningstyp . Visa alla filter. Ekonomi Universitets- & högskoleutbildning. Visa alla filter . . . Under tvåveckors programmet Online International Summer School kommer du som elev att skaffa dig färdigheter inom entreprenörskap och. I vårt samhälle är kompetens inom ekonomi viktig inom de flesta områden. Därför är programmet aktuellt oavsett om du är intresserad av näringslivet, offentlig sektor eller ideella verksamheter. Ledarskap, redovisning, finansiering och kommunikation är uppgifter som förekommer i de flesta verksamheter. Programmet ger en bra grund för många olika typer av arbeten men du har också. Vill du veta mer om sambanden mellan näringsliv, samhälle och miljö? Då ska du läsa ekonomi på SLU - här får du studera naturresurser ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska frågor med koppling till naturresurser och miljö kommer idag in på alla nivåer i företag, organisationer och myndigheter. Vårt ekonomiprogram ger dig möjlighet att arbeta som ekonom med specialkunskap om.

Ekonomiprogrammet - Örebro universite

Programmet ger grundläggande behörighet till vidare studier på masternivå. Väljer du att stanna kvar och studera vid Linköpings universitet i ytterligare ett år så har du möjlighet att ta ut en tvåårig masterexamen i antingen företags- eller nationalekonomi Visiting Professor Programme Undermeny för Visiting Professor Programme. Visiting Professor Programme 3, 2019 - 2021. Assar Gabrielsson-professuren. Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom ämnena Dessa är ekonomisk historia, innovation Program går att läsa på tre nivåer - förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå. Om du inte har läst något på universitet eller högskola tidigare kan du välja utbildningar på grundnivå eller förutbildningsnivå

Herbarium GB | Institutionen för biologi och

Ekonomi på universitet och högskola - Studentum

Programmet är högskoleförberedande, vilket betyder att du efter utbildningen kan studera vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden Det här lär du dig Du lär dig om hur företag och organisationer arbetar, och om hur lagar blir till Under programmet kommer du att få kunskaper om säljteknik, konsumentbeteende, Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N ; Ekonomi, Det passar bäst att resa iväg den fjärde terminen och det finns många utländska universitet att välja mellan

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

Jämför gymnasium som erbjuder Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi. Ställ dina frågor till skolorna via Gymnasium.s SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället

Ekonomie kandidatprogram Lunds universite

Vid Uppsala universitets ekonomiska institutioner finns det möjlighet att läsa en rad olika masterprogram av olika karaktär och med olika inriktningar. Nedan listas samtliga dessa program med studieort Uppsala. Masterprogram i företagande och ledning, 120 hp. Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och. Programmet har en internationell profil och nära kontakt med Under utbildningen lär du dig förstå och analysera ekonomiska och politiska frågor på ett metodiskt och vetenskapligt sätt. Jönköping University Gjuterigatan 5. Kontakt. 036-101000.. Hon läser ekonomi kandidat vid Luleå tekniska universitet. Ekonomie, kandidat 180 Högskolepoäng, Program på grundniv Programmet syftar till att utveckla din förmåga att förstå och analysera olika typer av socioekonomiska problem samt dynamiken i den globala ekonomin. Du får med hjälp av ekonomisk teori lära dig att analysera och utvärdera ekonomiska problem och processer, samt förstå de underliggande faktorerna

Ekonomprogrammet 180 hp - Högskolan i Gävl

Sektionen Ekonomi Lunds universitet Box 117, 221 00 LUND Telefon: 046-222 00 00 (växel) Hämtställe 31 Kontakta oss via vårt supportformulär. Genvägar. Tillgänglighetsredogörelse Luleå tekniska universitet har tyvärr inte möjlighet att ge förhandsbesked angående om du uppfyller behörighetskraven till det program eller den kurs som du är intresserad av. I LTUs utbildningskatalog kan du läsa mer om vilken behörighet som krävs Vill du har stora delar av världen som arbetsfält? Internationella ekonomprogrammet är för dig som vill arbeta med ekonomi i ett internationellt sammanhang. Utbildningen är för dig som vill lära dig mer om andra länder och kulturer, samtidigt som du får en bred ekonomexamen. Under studierna har du möjlighet att bedriva studier utomlands Ekonomisystemet Raindance Ekonomisystemet Raindance . Uppsala universitet använder ekonomisystemet Raindance. Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) är ansvarig för att systemet på ett kostnadseffektivt sätt ska tillgodose universitetets behov av ekonomisk redovisning för planering, styrning och uppföljning på såväl central som lokal nivå

Hitta och jämför utbildningar - Studera

Det idrottsvetenskapliga programmet bygger på aktuella fenomen och trender inom sportens värld. Idrottens möjligheter och utmaningar är stora Idrottsvetenskapen på Malmö universitet är en stark forsknings- och utbildningsmiljö och har en Andra terminen arbetar du med att utveckla kompetenser inom ekonomi. Industriell ekonomi, 22,5 hp Genom tre kurser skapas en god bas inom ämnesområdet industriell ekonomi. I Introduktion till industriell ekonomi 9 hp, lär du dig de mest grundläggande begreppen och metoderna inom ämnesområdet samtidigt som du också får en introduktion till akademiska studier Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är internationellt sett mycket stark inom forskningsområdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonometri. Även om du uppmuntras att specialisera dig utifrån dina egna preferenser har programmet en kraftig dragning mot offentlig politik

Program - Örebro universitet - OR

Officiell magisterexamen i ekonomi. Officiell magisterexamen i internationell Bläddra efter ämnesområde. Studieorter. Vår databas innehåller fler än tusen universitet från hela världen. Bläddra efter studieorter. Bläddra efter studieorter. Universitet & Högskolor Sök Online programs are an excellent way to obtain degrees and. Antagningspoäng för IT och ekonomi, kandidatprogram vid Malmö universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa Ekonomistyrning. Goda kunskaper i ekonomistyrning är viktigt för de flesta typer av beslut inom företag och organisationer. Utbildningen Ekonomistyrning lär dig grundläggande tankesätt och logik för att kunna fatta rätt produktions- och investeringbeslut i din verksamhet Vill du prova på ett annat program, göra omtentor eller arbeta, ansöker du om studieuppehåll. Du kan totalt ansöka om två terminers uppehåll under dina programstudier. Vid sjukdom, graviditet eller militärtjänstgöring är du dock alltid garanterad att få studieuppehåll

Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer Programmet ger dig fördjupad kunskap inom ekonomi, lagar och regler. Du kommer lära dig mycket om det svenska rättsväsendet, till exempel hur man dömer i en rättegång. Här kan du läsa profilen LiU LiU student Program Civilingenjör i industriell ekonomi och industriell ekonomi - internationell, 300 hp I och Ii Tekniska inriktningar. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-28 89 09. Kontakta LiU | Kartor En utbildning vid BTH ger dig värdefulla kunskaper samtidigt som du får en spännande studietid med minnen och vänner för livet

Programmet år 4 Under det fjärde året specialiserar du dig ytterligare. Du väljer mellan fem inriktningar som samtliga är nära knutna den forskning som bedrivs vid Institutionen för Industriell och Ekonomisk Utveckling Industriell ekonomi är ett civilingenjörsprogram som tillkom vid Linköpings tekniska högskola 1969 och som senare kommit att erbjudas vid många svenska lärosäten.. Utbildningen finns som civilingenjörs-, master-, kandidat-, högskoleexamen och högskoleingenjörsprogram och fokuserar på att knyta samman tekniska och ekonomiska kunskaper och få fram tekniker med en bred kunskapsbas

Ackrediteringar - kvalitetssäkring av vår verksamhetPernilla Rendahl – ny professor i skatterätt | Göteborgs

Våra program på avancerad nivå leder antingen till en magisterexamen i Företagsekonomi eller Entreprenörskap, eller en masterexamen i Företagsekonomi. För att kunna ansöka om en examen måste du uppfylla examenskraven. Uppsala universitet använder kakor. Utbildningar i Ekonomi. Nedan ser du våra utbildningar i ekonomi och de program som är relaterade till ämnesområdet. Genom våra ekonomiutbildningar får du kunskap och förståelse som ökar konkurrenskraft och lönsamhet på kort och lång sikt

Alla program Karlstads universite

I programmet samarbetade GMV med forskare från Göteborgs universitet inom Environment for Development Initiative (EfD), samt andra partners såsom Global Green Growth Institute i Rwanda, Naturvårdsverket, Skatteverket och andra expertorganisationer och universitet inom grön ekonomi i Östafrika Som civilekonom arbetar du med att lösa komplexa ekonomiska uppgifter och fatta viktiga ekonomiska beslut både i näringslivet och inom offentlig sektor. Civilekonom­programmet leder fram till en bred yrkesexamen som ger dig en bra start på yrkeslivet. Du väljer inom vilket av tre områden som du vill fördjupa dig: revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning Ekonomi Humaniora Informatik Ingenjör och teknik Lärare Naturvetenskap, miljö och matematik Samhälls- och beteendevetenskap Vård Typ: Fristående kurs Program

Antagning.se - Anmälan till högskola och universite

Ekonomi och juridik Karlstads universite

 1. Högskolan Kristianstad är en populär högskola med ca 14000 studenter. Utbildning och forskning på ett campus - en liten men samtidigt stor högskola
 2. EKONOMI OCH LEDARSKAP. HÄLSA OCH VÅRD. LÄRARE OCH SPRÅK. MEDIA OCH IT. MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE. Mer om Utbildning och kompetensutveckling. Plugga i höst? Du kan fortfarande anmäla dig till vissa av våra program och kurser. Utbildningar öppna för sen anmälan. Kompetensutveckling. Högskolan Väst erbjuder flera alternativ för det.
 3. slag om inriktningen. Pedagogiskt ledarskap Uppsala universitet använder kakor.
 4. Vår ekonomichef går vidare mot nya utmaningar inom koncernen och därför söker vi nu hennes ersättare. Din främsta uppgift som ekonomichef blir att leda, utveckla och samordna processerna inom ekonomiavdelningen samt att löpande arbeta med att stötta och utveckla våra engagerade medarbetare på ekonomiavdelningen
 5. Globalisering, en förändrad befolkningssammansättning, förändringar på arbetsmarknaden, klimathot och olika former av kriser, är alla faktorer som gör att behovet av analyser kopplat till planering ökar. Som samhällsplanerare behöver du därför ha en bred kunskapsbas och förmåga att sammanställa kunskap från olika specialområden
 6. Programmet ger dig en grund som kan leda dig till en framgångsrik karriär inom näringslivet och ger dig möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter. Några av våra tidigare studenter arbetar idag med affärsutveckling, försäljning och varumärkesbyggande i roller som marknadsansvarig, inköpare, exportsäljare och produktansvarig

Ekonomprogram - miun

 1. a som kan avläggas vid Aalto-universitetets doktorandprogram inom ekonomi är ekonomie doktors- och licentiatexamen samt filosofie doktorsexamen inom ekonomi och företagsad
 2. erade studenter med tal och
 3. karriär De allra flesta tycker att de har stor nytta av utbildningen i sitt nuvarande arbete. 86 procent av dem som tog examen 2011 hade företagsekonomi som huvudämne och de vanligaste inriktningarna var redovisning, marknadsföring och organisation

Utbildning, Ekonomi, Högskola / Universite

 1. istration! Här hittar du all information du behöver veta om komvuxutbildningar inom ad
 2. Program; Kursplaner; Uppsatser; SI på Företagsekonomiska Jobba som SI-mentor; Ekonomisk-historiska institutionen; Företagsekonomiska institutionen; Institutionen för handelsrätt; Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00.
 3. Brown University Graduate Program Undervisning & Stipendier. Om du verkligen vill komma in i Brown University finns det några viktiga saker du bör göra. Det finns många finansiella stödinitiativ som syftar till att säkerställa att du inte stöter på ekonomiska problem all
Studerar spridning av covid-19 inom äldrevårdenFörsta sjögurkorna uppfödda i fångenskap | Göteborgs

Utbildning - Linköpings universite

 1. På samhällsvetarprogrammet skapar du din egen unika kompetensprofil genom att välja kurser inom sexton olika ämnen. Läs till exempel ekonomi, statsvetenskap, psykologi, samhällsgeografi eller medie- och kommunikation. Du fyller utbildningen med ämnen du är intresserad av och som leder mot det område du vill arbeta inom
 2. Göteborg. Study Abroad Östra Larmgatan 1, 1tr 411 07 Göteborg. tel: 031-15 10 90. info@studyabroad.se. Stockholm. Study Abroad Kungsgatan 33 111 56 Stockhol
 3. nuvarande befattning som VD samt steget från specialist till chef och affärsutvecklare
 4. Inköp, faktura, ekonomi Resa i tjänsten Juridik, dokument- och ärendehantering samt dataskydd IT, e-post, post och telefoni Kurser och program för chefer och ledare Lunds universitet,.
 5. st 60 hp på avancerad nivå inklusive examensarbete

Programmet service management har tre olika inriktningar: Hälsa, Retail och Turism & hotell, som du väljer redan när du söker. När du läser logistics service management får du en bred utbildning som innehåller kurser i logistik, organisation, ledarskap, ekonomi och marknadsföring Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att visa vägen framåt. Ditt specialkunnande kan handla om allt från marknadsföring och kommunikation till rättsliga frågor, organisationer eller rena siffor IIES - Institute for International Economic Studies. New Center for Monetary Policy and Financial Stability (CeMoF) 2021-05-27 We are very happy and proud to announce that a new Center for Monetary Policy and Financial Stability (CeMoF) has been established at Stockholm University. New RAs at the IIES 2021-05-06 The IIES is excited to welcome Isabella Maassen, Vaibhav Rathi and Maija Kaartinen. Ekonomisk rätt Grundnivå 30 hp. KURSEN KAN ENDAST LÄSAS AV STUDENTER ANTAGNA PÅ JURISTPROGRAMMET VID ÖREBRO UNIVERSITET. Fördjupning: G1F: Behörighet: Rättens grunder, 30 högskolepoäng och minst 15 avklarade högskolepoäng av Privaträtt, 30 högskolepoäng. Urval

IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö universite

 1. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Läs mer om nationalekonomiska institutionen. På gån
 2. Bekanta dig med Helsingfors universitets kandidat- och magisterprogram. På den här sidan hittar du länkar till alla svenskspråkiga utbildningsprogram. Utbildningsprogrammen är indelade i kandidat- och magisterprogram och alfabetisk ordning enligt fakultet. Om du är intresserad av att studera på finska eller engelska, byt språk med knappen uppe till höger på sidan
 3. Folkuniversitetet har ett brett utbud av kurser, utbildningar och skolor. Kunskap förändrar - välkommen till Folkuniversitetet
 4. Utbildningsutbud vid Filosofiska institutionen, Uppsala universitet. Här under rubriken Utbildning hittar du information om vårt utbildningsutbud och har mölighet att söka till våra kurser och program

Gruppen leds för närvarande (sedan 2017) av professor Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet. Kurser som ingår i programmet omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och sammankomster sker vid två eller tre tillfällen för att begränsa resekostnaderna Inkludera Mera sändes i form av ett TV-program med gäster i studion och förinspelade reportage. FALF 2021 - årets stora digitala arbetslivskonferens event. 2021-06-14 00:00 - 2021-06-16 00:00; near_me Digitalt via Zoom..

FEI: Vi erbjuder Kurser & Utbildningar inom Ekonomi, HR, Marknadsföring m.m i Stockholm, Göteborg, Malmö... Välj undervisning på plats eller på distans Industriell ekonomi kombinerar teknik och naturvetenskap med ekonomi och management. Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du dessa områden som en helhet och fungerar som en brobyggare mellan olika delar av företaget. Du kommer vara attraktiv i många branscher och yrkesroller, till exempel in Program Information. Degree(s): Bachelor of Business Administration (BBA) Honours Bachelor of Arts. Program(s): Economics of Management Studies (BBA) (Co-op, Specialist Musikhögskolan i Malmö är skolan för dig som vill arbeta professionellt som musiker, kyrkomusiker, kompositör, musiklärare eller forskare, och önskar en gedigen utbildning inom ditt musikområde Program och kurser. Se vårt utbildningsutbud och anmäl dig på antagning.se. Jämför utbildningar på studera.nu. Uppdragsutbildningar - kurskatalog i LUVIT. Jobba hos oss. Se alla våra lediga anställningar på varbi.com. Forskning vid Lunds universitet Gå till Lunds universitets forskningsportal, LUCRIS. Sök personal eller. KKE - Konst, Kultur och Ekonomi-programmet vid Södertörns högskola, Stockholm. 151 gillar. KKE står för Konst, Kultur och Ekonomi-programmet vid Södertörns högskola, riktar sig till dig som har sinne..

 • Crypto uitgelegd.
 • Trust Wallet Token.
 • Bitcoin Era price.
 • PAYBACK Huawei.
 • BTC Direct Öffnungszeiten.
 • Atlas Protocol price prediction.
 • Stockholm Exergi kontor.
 • Lunch Zinkensdamm.
 • Eiji banana fish.
 • Mobilskal Huawei Honor 8.
 • Was ist Ethereum Classic.
 • Financial sector graph.
 • Where is EOS lip balm manufactured.
 • SMAKUŚ Cieszyn Menu.
 • Elastic Coin price.
 • Install nano CentOS.
 • Download zen lite.
 • Hans Zimmer Strings.
 • Innova pharmaceutical stock.
 • Idealista Firenze vendita.
 • IDEAL OF Sweden Skal vikt.
 • Beste Kryptowährung zum kaufen.
 • Ignition casino payout Reddit.
 • Coinbase Steuererklärung Schweiz.
 • Crypto gift card.
 • How does Erlang work.
 • Matsmart dryck.
 • Tesla Model S 2021.
 • Loopring News today.
 • Tectonic puzzel uitleg.
 • RSI divergence Cheat Sheet pdf.
 • Bolsa para Dummies pdf.
 • Revolut Trading help.
 • Referens praktikplats.
 • Hyra hus Flashback.
 • Microsoft mina enheter.
 • Bygglov handläggningstid Gotland.
 • High school age USA.
 • Tele2 årsredovisning 2020.
 • Volkskrant.
 • Cbet Casino.